Contact

Bạn có thể liên hệ bằng cách gửi qua form dưới đây hoặc gửi email về tinhdung1034@gmail.com

Giới thiệu

Đàm Linh Thất là nơi chia sẻ các bài viết của TG Minh Thạnh theo tinh thần và thực tập Phật giáo.

TG Minh Thạnh - Nhà nghiên cứu Phật học ứng dụng

Thi Kệ

MẶC ÁO LAM
Mặc chiếc áo mầu lam
Chậm rãi và nhẹ nhàng
Dù khi không mặc áo
Chánh niệm luôn vững vàng